De belofte van het graf. De kapel op graf van Johannes de Doper in de Omajjadenmoskee van Damascus. Linnen 200x100 cm